Přeskočit navigaci.

Eliminace chyb

Pro zajištění maximální kvality práce se na překladech podílí i anglický či německý rodilý mluvčí. Český rodilý mluvčí disponuje výbornou znalostí angličtiny, němčiny a pochopitelně češtiny. Anglický a německý rodilý mluvčí potom výbornou znalost češtiny a svého rodného jazyka.

Uvádíme kategorizované a zjednodušené ukázky typických chyb, které se v překladech do angličtiny či němčiny často vyskytují (zjednodušený text, různé typy chyb):

Terminologie

Mnoho místností v objektu bude třeba vyklidit.
X Many rooms in the object will have to be cleared.
Many rooms in the building will have to be cleared.

Slovosled

Příští rok může výstavba začít.
X Next year can the construction start.
Next year the construction can start.

Čechismy

Kanceláře jsou po rekonstrukci.
X The offices are after a reconstruction.
The offices have just been reconstructed.
Tohle je přesně to, co je psané v uživatelské příručce.
X This is exactly what is written in the user manual.
This is exactly what the user manual says.

Počitatelná vs. nepočitatelná pods. jména

Zájemce musí mít mnoho zkušeností ve oboru IT.
X The applicant shall have many experiences in the IT branch.
The applicant shall have a lot of experience in the IT branch.

Britská vs. americká angličtina

Trh práce lze charakterizovat následujícím způsobem.
X The labour market can be characterized in the following way.
The labour market can be characterised in the following way.(UK)
The labor market can be characterized in the following way.(US)

Gramatika

poloha nezálohované dvojzásuvky
X the position of the non-back-uped double socket
the position of the non-backed-up double socket
Ředitel společnosti se vyjádřil, že již nebude takové chyby tolerovat.
X The director of the company said he will not tolerate such mistakes any more.
The director of the company said he would not tolerate such mistakes any more.


a mnoho dalších …

Existuje rovněž celá řada chyb, které jsou způsobeny nedostatečnou znalostí cizího jazyka ze strany českého českého překladatele (v následujících ukázkách němčiny) či pouze skutečností, že se nejedná o (německého) rodilého mluvčího. Tuto rovinu chyb již klient není schopen rozlišit.

Právě jsem vystupovala a nemohla brát telefon.
X Ich bin gerade ausgestiegen und konnte den Anruf nicht abnehmen.
Ich war gerade beim Aussteigen und konnte den Anruf nicht abnehmen.
V dopise pana Marka panu Krátkému se píše, že bude muset být projekt zastaven.
X In dem Brief vom Herrn Marek an Herrn Krátký ist geschrieben, dass das Projekt wird gestoppt werden müssen.
In dem Brief Herrn Mareks an Herrn Krátký heisst es, dass das Projekt wird gestoppt werden müssen.
Udělal dobře, že o tom informoval vedení společnosti.
X Er hat gut getan, das Management der Gesellschaft informiert zu haben.
Er hat gut daran getan, das Management der Gesellschaft informiert zu haben.


a další …

Smith Language Services

 • maximální flexibilita
 • úzká specializace na angličtinu a němčinu - více
 • výhodné ceny - více
 • moderní překladové metody - více
 • neustálá spolupráce s rodilými mluvčími - více
 • terminologická přesnost
 • 100% plnění i těch nejnáročnějších termínů
 • výborná znalost českého jazyka - více
 • rychlá komunikace - více
 • výborná počítačová gramotnost

Zajištění kvality

Více informací zde

Od července 2011 se stáváme místním partnerem jazykové agentury Zelenka.

Nejčastější obory

 • TECHNIKA
 • STAVEBNICTVÍ
 • PRÁVO