Přeskočit navigaci.

Odborné korektury

Smith Language Services nabízí odborné korektury textů. V rámci odborné jazykové korektury váš text upravíme tak, aby splnil dané požadavky a mohl být publikován. Většina korektur se týká odborných článků určených k publikaci. Mohou však rovněž zahrnovat technické příručky, popis produktu, výroční zprávy apod.

V rámci překladů klienty zdarma upozorňujeme na chyby ve výchozích textech. V případě potřeby je doporučena hlubší jazyková revize či věcná revize dokumentu.

Smith Language Services

 • maximum flexibility
 • close specialisation in English and German - more
 • attractive rates - more
 • up-to-date translation methods - more
 • ongoing involvement of native English and German speakers - more
 • terminological accuracy (QA)
 • 100% fulfilment of the most demanding deadlines
 • excellent knowledge of the Czech language - more
 • fast communication - more
 • perfect computer literacy

Quality Assurance

More information here

Most frequent fields:

 • MACHINERY
 • CIVIL ENGINEERING
 • LEGAL