Přeskočit navigaci.

Překlady s přidanou hodnotou od Smith Language Services

Dodáváme kvalitní překlady textů. Navíc však pro své klienty vždy vytváříme překlad s přidanou hodnotou, aby se jejich investice do překladu v maximální možné míře zhodnotila. V čem spočívá tato přidaná hodnota?

 

 • Zdarma ke každému překladu zpracujeme terminologický slovník.
 • Zdarma vytváříme překladovou paměť. Jakákoliv opakování textu a podobnost je poté zohledňována v ceně.
 • Zdarma upozorňujeme klienty na nesrovnalosti a chyby ve výchozích textech.
 • Zdarma vyznačujeme klientům nekonzistence v zadání.
 • Zdarma provádíme u každého překladu jazykovou korekturu třetí osobou.
 • Do překladů vnášíme automaticky vlastní odbornost (neobratné výrazy a vyjadřování ve výchozích textech překládáme jasně a srozumitelně, upozorňujeme na faktické nesrovnalosti).
 • U překladu do angličtiny a překlady do němčiny se provádí korektura rodilým mluvčím za dotovanou cenu.

Smith Language Services

 • maximální flexibilita
 • úzká specializace na angličtinu a němčinu - více
 • výhodné ceny - více
 • moderní překladové metody - více
 • neustálá spolupráce s rodilými mluvčími - více
 • terminologická přesnost
 • 100% plnění i těch nejnáročnějších termínů
 • výborná znalost českého jazyka - více
 • rychlá komunikace - více
 • výborná počítačová gramotnost

Zajištění kvality

Více informací zde

Od července 2011 se stáváme místním partnerem jazykové agentury Zelenka.

Nejčastější obory

 • TECHNIKA
 • STAVEBNICTVÍ
 • PRÁVO