Přeskočit navigaci.

Překlady s přidanou hodnotou od Smith Language Services

Dodáváme kvalitní překlady textů. Navíc však pro své klienty vždy vytváříme překlad s přidanou hodnotou, aby se jejich investice do překladu v maximální možné míře zhodnotila. V čem spočívá tato přidaná hodnota?

 

 • Zdarma ke každému překladu zpracujeme terminologický slovník.
 • Zdarma vytváříme překladovou paměť. Jakákoliv opakování textu a podobnost je poté zohledňována v ceně.
 • Zdarma upozorňujeme klienty na nesrovnalosti a chyby ve výchozích textech.
 • Zdarma vyznačujeme klientům nekonzistence v zadání.
 • Zdarma provádíme u každého překladu jazykovou korekturu třetí osobou.
 • Do překladů vnášíme automaticky vlastní odbornost (neobratné výrazy a vyjadřování ve výchozích textech překládáme jasně a srozumitelně, upozorňujeme na faktické nesrovnalosti).
 • U překladu do angličtiny a překlady do němčiny se provádí korektura rodilým mluvčím za dotovanou cenu.

Smith Language Services

 • maximum flexibility
 • close specialisation in English and German - more
 • attractive rates - more
 • up-to-date translation methods - more
 • ongoing involvement of native English and German speakers - more
 • terminological accuracy (QA)
 • 100% fulfilment of the most demanding deadlines
 • excellent knowledge of the Czech language - more
 • fast communication - more
 • perfect computer literacy

Quality Assurance

More information here

Most frequent fields:

 • MACHINERY
 • CIVIL ENGINEERING
 • LEGAL